Warning: Undefined array key "page_author" in /customers/9/b/0/ulla-beck.dk/httpd.www/include/_metaCode.php on line 12 Ulla Beck

Begreber og filosofi

Fokus er på virksomhedens formål og den konkrete opgave eller problemstilling - det der kaldes hovedopgaven i den psykodynamiske organisationspsykologi. *UB* hjælper med at skabe øget indsigt og fokus på hovedopgaven og hvordan samarbejdet mellem grupper og individer kan udvikles og smidiggøres. 


Gruppens trivsel og individets psykologiske sundhed er en forudsætning for at virksomheden kan løse sin hovedopgave og opfylde sit formål. Samtidig er den fælles opgave meningsskabende for individet, og dermed er ejerskab til og ansvarlighed overfor virksomhedens hovedopgave en forudsætning for gruppens og individets velbefindende.


*UB* inddrager forskellige organisationspsykologiske tilgange og arbejder både med den psykodynamiske organisationspsykologi, systemiske metoder og en eksistentialistisk tilgang.


Den psykodynamiske organisationspsykologi drejer sig især om hvordan menneskers ubevidste motiver både med- og modarbejder vores bevidste motiver og dermed får indflydelse på løsning af hovedopgaven. Dette lægger op til at arbejde med de handlemønstre hos grupper og individer, som skabes af de ubevidste motiver.


Den systemiske tilgang er diskursorienteret og her arbejdes særligt med forskellige perspektiver hos personerne i en gruppe, eller hos forskellige grupper. Det kan typisk handle om at kunne sætte sig i andres position og at se en situation fra flere sider.


Endelig kan en eksistentialistisk optik bruges til at fokusere på individet og hvordan arbejdslivet og virksomheden er meningsskabende for den enkelte.