Lederuddannelsen OLAU

Ulla Charlotte Beck var fra 1995 en del af den faste stab på Den Almindelige Danske Lægeforenings - DADL’s lederuddannelse OLAU. Hun var faglig ansvarlig for den personlige lederuddannelse og træning af overlæger. Efter strukturreformen og regionernes indførelse blev denne lederuddannelse udfaset.